نقدها

فیلم پدرخوانده 3
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم پدرخوانده 3

مایکل همچنان به دنبال رستگاری است و تصمیماتی در طول فیلم از او می بینیم که به خلق و خوی او نمیخورد! اما تلاش های

ادامه مطلب »
فیلم پدرخوانده یک
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم پدرخوانده

درون مایه اصلی فیلم پدرخوانده، قدرت است و می کوشد نشان دهد چگونه میل به کسب قدرت با انسان ها بازی می کند. شخصیت های

ادامه مطلب »
فیلم در بارانداز
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم در بارانداز

فیلم در بارانداز مرحله به مرحله به پرورش قهرمان داستان می پردازد تا آن را به سرمنزل مقصود برساند و چهره ای کاریزماتیک برای رهبری

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید