ژانر گنگستری

فیلم پدرخوانده 3
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم پدرخوانده 3

مایکل همچنان به دنبال رستگاری است و تصمیماتی در طول فیلم از او می بینیم که به خلق و خوی او نمیخورد! اما تلاش های

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید