نمایش

نمایش زیرزمین - ظفر سهرابی نیا
آثار
ظفر سهرابی نیا

نمایش زیرزمین

یه وقتایی درد کشیدن از صدتا قرص دیازپام ده آرامبخش تره، اصلا آدم بی درد مثه درخت بی ریشه اس خشک میشه … آنچه در

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید