نمایشنامه

مونودرام مظنه چند
آثار
ظفر سهرابی نیا

مونودرام مظنه چند؟!

بارها شنیده ایم که پول چیز کثیفی است! آیا واقعا اینطور است؟ همه می دانیم که پول عنصر بسیار مهمی در زندگی همه ما آدم

ادامه مطلب »
نمایشنامه مونودرام
آثار
ظفر سهرابی نیا

مونودرام بهشت از آن کیست؟

انسان ها موجودات عجیبی هستند. در طول دوره بسیار کوتاهی که روی زمین زیست می کنند چه کارها که از آنها سر نمی زند. کارهایی

ادامه مطلب »
نمایشنامه عبور
آثار
ظفر سهرابی نیا

نمایشنامه عبور

می گویند انسان موجودیست آزاد و می تواند انتخاب کند. انتخاب می کند پس خود مسئول سرنوشت خود است. انتخاب می کند پس باید پای

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید