آل پاچینو

فیلم پدرخوانده 3
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم پدرخوانده 3

مایکل همچنان به دنبال رستگاری است و تصمیماتی در طول فیلم از او می بینیم که به خلق و خوی او نمیخورد! اما تلاش های

ادامه مطلب »
فیلم پدرخوانده یک
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم پدرخوانده

درون مایه اصلی فیلم پدرخوانده، قدرت است و می کوشد نشان دهد چگونه میل به کسب قدرت با انسان ها بازی می کند. شخصیت های

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید